За проекта

„Младите хора от България и Македония заедно за туризма като здравна превенция“ Реф. Номер CB006.2.23.116

About TourHealth.eu

“Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention” Ref. No. CB006.2.23.116

Contact us

GSM: 359 889996262
E-mail: office @ tourhealth.eu
Web: www.TourHealth.eu

.

This web site has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-North Macedonia Programme Expenditure is under project “Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention” Ref. No. CB006.2.23.116

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.