Завршна прес-конференција во Благоевград

Денес, 16 ноември 2020 година во Благоевград, Република Бугарија, се одржа завршна прес-конференција за проектот „Младите од Бугарија и Македонија за туризам како здравствена превенција“.

На прес-конференцијата присуствуваа Димитар Маникатов, менаџер на Фондацијата “Профилактика за здравје”, водечки партнер на проектот, претставници на туристичкиот бизнис и невладиниот сектор, како и академските институции.

Беа забележани главните цели на проектот, спроведувањето на активностите и постигнатите резултати. Се посвети внимание на позитивните повратни информации од учесниците во проектните активности и нивното разбирање за потребата од идни заеднички иницијативи за промовирање на туризмот во прекуграничниот регион и негово прилагодување кон предизвиците што ги носи кризата со глобалната пандемија на КОВИД 19

Г-дин Младен Протиќ, раководител на Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион, исто така се вклучи преку видео конференција. Тој се заблагодари за укажаната помош во спроведувањето на проектот, за доброто партнерство

На прес-конференцијата присуствуваа засегнати страни, претставници на локалните власти и медиумите од регионот.

Заврши спроведувањето на активностите во рамките на проектот „Млади од Бугарија и Македонија заедно за здравствена превенција“

Благоевград, 16.11.2020 г.

Заврши спроведувањето на активностите во рамките на проектот „Млади од Бугарија и Македонија заедно за здравствена превенција“

Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград и Центарот за развој на третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија успешно ги завршија проектните активности.

Проектот започна со проучување на расположливите туристички ресурси во областа Благоевград и Североисточниот плански регион во Република Северна Македонија, што ќе обезбеди можност за развој на здравствен, велнес и спортски туризам.

Во Благоевград беше формиран и опремен Центар за одржување на мрежата за здравство и туризам, а покрај тоа, беше спроведена и тридневна обука за здравје и туризам. Беше организирана тркалезна маса со претставници на заинтересирани страни од туристичката индустрија, невладиниот сектор и пошироката јавност за да се запознаат со иницијативата и да обезбедат поддршка за Центарот.

Во градот Крива Паланка, северна Македонија, беа изградени мини терен за голф и простор за фитнес на улица, а беа организирани натпревари за деца и млади. Во Бугарија, натпреварите се одржуваа паралелно на повеќе локации во областа Благоевград.

Последната значајна активност вклучуваше 5-дневна работилница со деца и млади од целната група под менторство на експерт за развој на туристички производи, при што децата и младите придонесуваа за идеи и визии за прекуграничен производ за здравствен туризам.

Со цел да се промовира проектот и неговите активности, беа креирани веб-страница за проект и страници на социјалните медиуми, се одржаа две прес-конференции, беа отпечатени брошури, промотивни материјали и други. Извештајот од студијата за туристичките ресурси и прекуграничниот туристички производ исто така беше отпечатен и дистрибуиран до засегнатите страни на проектот.

И покрај тешкотиите предизвикани од влошената состојба на епидемија со COVID-19 и ограничувањата на патувањето и залихите, партнерите беа во можност да одржат голем број домаќини на виртуелни алатки за ИКТ конференција.

Лице за контакти: Димитър Маникатов

e-mail: profilaktikazazdrave@gmail.com 

GSM: +359886 799304

Водич за здравје и туризам

Во рамките на Водичот ги комбинираме главните резултати постигнати во рамките на проектот – Истражување и анализа на туристички места и ресурси во областа Благоевград (Бугарија) и Североисточниот плански регион (Северна Македонија), резултатите од петдневните работилници по проектот и разработен туристички продукт од страна на Младинската Иницијатива со помош на надворешен експерт.

Овој Водич за здравје и туризам ја следи главната цел на проектот – да го промовира развојот на здравјето, велнесот и спортскиот туризам во прекуграничниот регион помеѓу областа Благоевград и Североисточниот плански регион во Северна Македонија, истакнувајќи ги соодветните можности и туристичките атракции според видот на туризмот – здравствен, велнес и спортски. Исто така, во овој Водич е вклучен детален опис на туристичкиот производ создаден од Младинската иницијатива, во форма на туристичка рута со детали за различните интересни места. Важно е да се нагласи дека овој туристички производ ги означува и разните културни значајни обележја со кои е дарежлив прекуграничниот регион и чији локациии често се совпаѓа ат или се во близина до различни извори на минерална вода, итн.

Документот се изведува во имплементација на проектот „Млади луѓе од Бугарија и Македонија заедно за здравствена превенција“ („Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention“) со референтен број CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија.

 

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е uchastnici2.jpg

Водичот може да се најде тука или во делот „Извештаи и раководства

Презентиран туристички производ за здравствен туризам на млади луѓе од прекуграничниот регион

Денес, на 12 ноември 2020 година, на младите од 7 до 19 години од Благоевград и Крива Паланка им беше презентиран туристичкиот производ што ги демонстрира потенцијалите за здравствен и спортски туризам во североисточниот регион на Република Северна Македонија и регионот Благоевград во Република Бугарија.

Туристичкиот производ е резултат на иницијативата на младите од двете страни на границата, кои учествуваа на петдневни работилници на теми како здравствен туризам, бањи и велнес, превенција од здравје и други. Овие настани се одржаа во рамките на проектот „Млади од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“. Овој производ е целосна понуда за здравствен и велнес туризам во двата региона. Млади од Бугарија и млади од Македонија имаа можност да учествуваат во презентацијата преку виртуелен конференциски повик, со цел да се усогласат со ограничувањата наметнати од надлежните здравствени органи за собири и забрани за прекугранично патување.

Проектот го спроведува Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград, Република Бугарија и Центарот за североисточен регионален развој за планирање на Република Македонија, во рамките на програмата INTERREG – IPA CBC на Европската унија за прекугранична соработка меѓу двете земји .

Една од целите на проектот е да се создадат услови за здравствена превенција и профилакса преку изградба на туристички капацитети во градот Крива Паланка и да се промовира соработката на младите и лицата со попреченост од двете страни на границата.

Како дел од проектот на кејот на Крива Река во Крива Паланка, изградени се отворена зона за фитнес и мини голф, а во Благоевград е формиран Центар за мрежа за здравство и туризам, кој ќе обезбедува бесплатни здравствени услуги за млади и лица со попреченост.и од општините, така и од регионот

Настанот беше објавен и во медиумите во Република Северна Македонија:

Тркалезна маса за здравствен туризам

Денес, 11 ноември 2020 година, се одржа тркалезна маса со учесници од областа Благоевград и Третиот североисточен плански регион на Република Северна Македонија на теми поврзани со важноста и можностите на двата региона за развој на здравствен туризам, инфраструктура и материјал и техничка база, изгледите за туристичкиот сектор и можностите да се искористи здравствениот туризам како лажен пазар.

Тркалезната маса беше спроведена со употреба на алатки за виртуелна конференција, со цел да се усогласат со ограничувањата на конференциските настани и забраните за прекугранично патување за слична намена.

Учесниците исто така воспоставија мрежа за здравје и туризам, чиј центар се наоѓа во градот Благоевград, на улицата Антон Чехов 18. Центарот ќе се користи за здравствени и туристички цели на деца од училишта од двете страни на границата, за обука, прегледи за млади, деца со попреченост и деца со попреченост, како и за студенти од областа на туризам, здравство и здравствена превенција .

Учесниците на тркалезната маса се обединија околу промовирање на идно партнерство и заеднички иницијативи во областа на здравството, бањата и велнесот и спортскиот туризам во прекуграничниот регион помеѓу областа Благоевград во Бугарија и североисточниот плански регион во Република Северна Македонија .

Видео:

Завршна прес-конференција во Крива Паланка

Денес, 11 ноември 2020 година, во градот Крива Паланка, Република Северна Македонија, се одржа завршна прес-конференција за проектот „Младите од Бугарија и Македонија за туризам како здравствена превенција“.
На прес-конференцијата присуствуваа г-дин Младен Протиќ, раководител на Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион и г-дин Борјанчо Мицевски, градоначалник на општина Крива Паланка, на чија територија е главна активност за изградба на мини терен за голф и фитнес на отворено.
Беа забележани главните цели на проектот, спроведувањето на активностите и постигнатите резултати. Се посвети внимание на позитивните повратни информации од населението за изградените спортски објекти и нивното место во вкупниот обем на инвестиции за здрав начин на живот.
Димитар Маникатов, менаџер на Фондацијата “Профилактика за здравје”, водечки партнер на проектот, исто така се вклучи преку видео конференција. Тој се заблагодари за укажаната помош во спроведувањето на проектот, доброто партнерство и задоволството од постигнатите резултати.
На прес-конференцијата присуствуваа засегнати страни, претставници на локалните власти и медиумите од регионот.

Заврши петдневна работилница „Туризмот како здравствена превенција“ за деца и млади

Работилницата, организирана од Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград и Центарот за развој на третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија, се одржа помеѓу 3 и 7 ноември 2020 година. Иницијативата беше дел од проектот под наслов „Младите од Бугарија и Македонија заедно за здравствена превенција “со референтен број № CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија.

На работилницата учествуваа деца на возраст од 7 до 19 години, кои научија за важни детали за туризмот, превенција од здравството и можностите што ги даваат богатите и разновидни ресурси што прекуграничниот регион ги нуди во областа на бањата и велнесот. Во нивната работа тие беа водени и помогнати од експерт за развој на туристички производи со долгогодишно практично и академско искуство.

Меѓу одговорностите на експертот беше да се сумираат идеите и предлозите добиени од децата учесници на работилницата, со цел развој на сеопфатен туристички производ што ги опфаќа регионите од двете страни на границата. Овој туристички производ ќе придонесе за севкупен развој на туристичкиот капацитет за здравствена превенција, развој на здравствен, бањски и велнес и спортски туризам за целните региони на двете земји.

Готовиот туристички производ што произлегува од оваа иницијатива за млади ќе им биде презентиран на засегнатите страни (локалните и регионалните власти, деловниот и невладиниот сектор) во рамките на јавните настани што треба да се одржат од двете страни на границата.

Започнува петдневна работилница „Туризмот како здравствена превенција“ за деца и млади

Петдневната работилница, организирана од Фондација “Профилактика за здравје”, Благоевград и Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион во Република Северна Македонија, се очекува да продолжи од 3-ти до 7-ми ноември. Иницијативата е дел од проектот под наслов „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ со референтен број № CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија.

На работилницата ќе учествуваат деца на возраст од 7 до 19 години, кои ќе научат за важни детали за туризмот, здравствената превенција и можностите што ги даваат богатите и разновидни ресурси што прекуграничниот регион ги нуди во областа на бањата и велнесот.
Откако се запознаа со целите на проектот, планиран е квиз, насочен кон запознавање на присутните со карактеристиките на природните и географските фактори на Североисточниот плански регион (СИПР) и областа Благоевград.
На крајот од работилницата ќе има практичен дел поврзан со развојот и подготовката на туристичките правци насочени кон превенција на здравјето, развој на здравството, спа и велнес и спортски туризам за целните региони на двете земји.
Проектот има за цел да ги развие туристичките капацитети во двата региона за здравствена превенција и соработка на младите од двете страни на границата. Досега, со проектните активности се гради надворешен фитнес простор и мини терен за голф во кејот на Крива Река во Крива Паланка, а во Благоевград е формиран Центар за здравствена и туристичка мрежа, кој ќе обезбедува бесплатни здравствени услуги за млади и луѓе посета на општините во регионот.

Завршија обуките за деца и млади во Центарот на мрежата за здравство и туризам

На 31 октомври 2020 година заврши серијата тридневни обуки за деца и млади на теми поврзани со здравјето, превенцијата и улогата на туризмот како фактор за конвергенција на младите во прекуграничниот регион.

Обуките се одржаа во новоотворениот Центар на мрежа за здравство и туризам во прекуграничниот регион помеѓу областа Благоевград и Третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија. Децата од Република Северна Македонија исто така учествуваа на обуката преку алатки за виртуелна конференција, со оглед на ограничувањата за патување во странство и ограничувачките мерки наметнати од надлежните здравствени органи.

Обуките се очекува да придонесат за зголемување на интересот на младите за туризам, туристичките можности во прекуграничниот регион и можностите за подобрување на здравјето и спречување на разни болести и попречености.

Учесниците изразија задоволство од презентираните информации и упатства и ветија дека ќе ги посетат многу туристички места во регионот што е можно побрзо.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.