14 октомври 2019 г. ·Центърът за развитие на Третият Североизточен район за планиране, Куманово, на 16.08.2019 г. като партньор по проекта стартира изпълнението на проекта: „Младите хора от България и Македония заедно за туризма като превенция на здравето“ от втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество R. България – Р. С. Македония, финансирана от Европейската комисия, Инструмент за предприсъединителна помощ, Номер на бюджетна линия CCI 2014TC16I5CB006. Номер на проекта: CB006.2.23.116. Водещ партньор в проекта. Фондация „Здравна профилактика“, Благоевград Р. България Общият бюджет на проекта: 94 742,70 евро. Начална дата: 17 август 2019 г. Дата на завършване: 16 ноември 2020 г.

Източник: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY6rSJoN3vAhXJ8qQKHc2nCiQQFjARegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fpl-pl.facebook.com%2Finvestinnortheastregion.mk%2Fposts%2F704937216665380%2F&usg=AOvVaw321eKjL0HOqm8iHFNx6dhS

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.