14 октомври 2019 г.  ·   · Центарот за развој на Третиот-Североисточен плански регион, Куманово, на 16.08.2019 како Проектен Партнер започна со имплементација на проектот: “Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција” од вториот повик од Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. С. Македонија, финансиран од Европска комисија, Инструмент за предпристапна помош, Буџетска линија Број CCI 2014TC16I5CB006.Број на проектот: CB006.2.23.116. Лидер партнер во проектот . Фондација профилактика за здравје, Благоевград Р. Бугарија. Вкупниот буџет на проектот: 94.742,70 евра.Датум на започнување: 17 / 08 / 2019 Датум на завршување: 16 / 11 / 2020

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.