Завърши изпълнението на дейностите по проект „Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“

Благоевград, 16.11.2020 г.

Завърши изпълнението на дейностите по проект „Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“

Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония успешно завършиха дейностите по проекта.

Проектът стартира с провеждането на проучване на наличните туристически ресурси в Област Благоевград и Североизточен планов регион в Република Северна Македония, които да дават възможност за развитие на здравен, уелнес и спортен туризъм.

В Благоевград бе създаден и оборудван Център за поддържане на Мрежа за здраве и туризъм, като в допълнение на това бе проведено тридневно обучение по темите за здравето и туризма. Организирана бе и кръгла маса с представители на заинтересовани страни от туристическия бранш, неправителствения сектор и широката общественост за запознаване с инициативата и осигуряване на подкрепа за Центъра.

В гр. Крива Паланка, Северна Македония, бе изградено игрище за миниголф и площадка за „стрийт фитнес“, и бяха организирани състезания за деца и младежи. В България състезанията бяха проведени успоредно на няколко локации в Област Благоевград.

Последната съществена дейност включваше 5-дневен уъркшоп с деца и младежи от целевата група под наставничеството на експерт по разработване на туристически продукт, като децата и младежите дадоха своя принос, идеи и виждания за трансграничен здравен туристически продукт.

С цел популяризиране на проекта и дейностите по него бе създаден уебсайт на проекта и страници в социалните мрежи, проведени бяха две пресконференции, отпечатани брошури, промоционални материали и други. Докладът от проучването на туристическите ресурси и трансграничният туристически продукт също бяха отпечатани и разпространени сред заинтересованите страни по проекта.

Въпреки възникналите трудности, породени от изострената епидемична обстановка с COVID-19 и ограниченията за пътувания и събрания, партньорите съумяха да проведат редица събития чрез използване на виртуални ИКТ инструменти за конферентна връзка.

Лице за контакти: Димитър Маникатов

e-mail: profilaktikazazdrave@gmail.com 

GSM: +359886 799304

Кръгла маса за здравен туризъм

Днес, 11 ноември 2020 г. се проведе кръгла маса с участници от Област Благоевград и Трети Североизточен планов регион на Република Северна Македония по теми, свързани със значението и даденостите на двата региона за развитие на здравен туризъм, състоянието на инфраструктурата и материално-техническата база, перспективите пред туристическия сектор и възможностите да се експлоатира здравният туризъм като нишов пазар. 

Кръглата маса бе проведена чрез използване на инструменти за виртуална конферентна връзка, с оглед спазване на ограниченията върху конферентните събития и забраните за трансгранични пътувания с подобна цел. 

Участниците учредиха и Мрежа за здраве и туризъм, чийто център се намира в гр. Благоевград, на ул. “Антон Чехов” №18. Центърът ще се използва за здравни и туристически цели на деца от училища от двете страни на границата, за провеждане на обучения, прегледи за младежи, деца с деформации и деца с увреждания, както и за студенти от специалности, свързани с туризма, здравеопазването и здравната профилактика. 

Участниците в кръглата маса се обединиха около насърчаването на бъдещо партньорство и съвместни инициативи в областта на здравния, спа и уелнес и спортен туризъм в трансграничния регион между Област Благоевград в България и Североизточен планов регион в Република Северна Македония.

Видео:

Започват тридневни състезания по миниголф и стрийт фитнес за деца

Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония организират съвместни трансгранични състезания за деца и деца с увреждания по спортовете миниголф и стрийт фитнес.

Партньорите изпълняват проект с наименование “Младежите от България и Македония заедно за туризъм като здравна профилактика“ с референтен номер № CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония.

Поради ограниченията в трансграничните пътувания и с оглед запазване здравето и безопасността на децата-участници в състезанията и техните близки, бе взето решение състезанията да се проведат успоредно от двете страни на границата, като през цялото време между тях се поддържа постоянна видео конферентна връзка. 

Предвижда се в първия ден да бъдат уточнени правила и регламенти на състезанията, участниците от двете страни на границата да се запознаят едни с други, а спортните експерти, ангажирани от партньорите по проекта да предоставят ценни указания на децата-състезатели. 

TourHealth EU със завършен външен вид …

Готов е и дизайна на www.TourHealth.eu… Към този момент сайта се обновява, имайте предвид това…

Очаква се да въведем информация в съответните раздели.

За сайт TourHealth.eu

Този уебсайт е създаден с помощта на Европейския съюз чрез програмата Interreg-IPA CBC България-Северна Македония Разходите са по проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като превенция на здравето“ Реф. Номер CB006.2.23.116

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.