Завършиха състезанията по миниголф и стрийт фитнес за деца

Завършиха състезанията по миниголф и стрийт фитнес за деца 

Днес децата от Област Благоевград участваха в състезания по стрийт фитнес, организирани в гр. Благоевград, в рамките на съвместни трансгранични състезания за деца и деца с увреждания, организирани от Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония.

Тъй като с оглед запазване здравето и безопасността на децата-участници и техните близки състезанията се провеждат успоредно от двете страни на границата, то децата от Област Благоевград се събраха на съществуващото игрище за стрийт фитнес в комплекс “Арена Парк” близо до р. Бистрица, а техните македонски връстници се включиха от площадката в гр. Крива Паланка, Република Северна Македония, която също бе изградена по проекта. През цялото време между тях се поддържа постоянна видео конферентна връзка. 

Участниците и от двете страни показаха голям ентусиазъм и се включиха с удоволствие в надпреварите, като потвърдиха интереса си към по-нататъшно участие в подобни инициативи. Партньорите по проекта им раздадоха тениски, шапки и сувенири за спомен.

Продължават състезанията по миниголф и стрийт фитнес за деца

Днес децата от Област Благоевград участваха в състезания по миниголф, организирани в с. Марикостиново, община Петрич, в рамките на съвместни трансгранични състезания за деца и деца с увреждания, организирани от Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония.

Тъй като с оглед запазване здравето и безопасността на децата-участници и техните близки състезанията се провеждат успоредно от двете страни на границата, то децата от Област Благоевград отидоха до единственото в региона игрище за миниголф, а техните македонски връстници се включиха от площадката в гр. Крива Паланка, Република Северна Македония, която също бе изградена по проекта. През цялото време между тях се поддържа постоянна видео конферентна връзка. 

Участниците и от двете страни показаха голям ентусиазъм и се включиха с удоволствие в надпреварите, като потвърдиха интереса си към по-нататъшно участие в подобни инициативи. 

Започват тридневни състезания по миниголф и стрийт фитнес за деца

Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония организират съвместни трансгранични състезания за деца и деца с увреждания по спортовете миниголф и стрийт фитнес.

Партньорите изпълняват проект с наименование “Младежите от България и Македония заедно за туризъм като здравна профилактика“ с референтен номер № CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония.

Поради ограниченията в трансграничните пътувания и с оглед запазване здравето и безопасността на децата-участници в състезанията и техните близки, бе взето решение състезанията да се проведат успоредно от двете страни на границата, като през цялото време между тях се поддържа постоянна видео конферентна връзка. 

Предвижда се в първия ден да бъдат уточнени правила и регламенти на състезанията, участниците от двете страни на границата да се запознаят едни с други, а спортните експерти, ангажирани от партньорите по проекта да предоставят ценни указания на децата-състезатели. 

В Крива Паланка се проведе работна среща


Крива паланка, 23 септември 2020 г. – От един ден до 29 септември през следващата седмица от работната сесия младежите от Крива паланка провеждат това обучение на тема „Туризмът е колко здравословна е превенцията“. Petdnevnata obuka INTO ce realizira в спортната зала „Guardians 2001“ в Крива Паланка e случаи от проекта от „Младите от Бугари и Северна Македония заедно за туризъм колко здравословна е превенцията“, който се изпълнява от Северния източник от региона на планинския от земя Благоевград, Република България, в рамките на програмата INTERREG – IPA в Европейската съюз за граничната работа между мен две джави. – В рамките на работата и младежката възраст на Крива Паланка в работа за група от под десет дети на възраст от 7 до 19 години, те ще бъдат запомнени с важността и нарастването на здравната превенция и туризма в нашата от северния източник плански регион, както и в област Благоевград, Р. България. Според разпознаваемата цел на проекта от семинара, викторината е изцяло разпознаваема от достъпа до информацията на страната за наличието на целта за проекта, за която следвате характеристиката на природните географски фабрики на север Източници Plannski Mineralogy region (SIPR) е настоящ бидат и природни географски фабрики в Благоевградска област с минерални извори и терапия с нивно терапия, изяви Младен Протиш, лидер в SIPR. Не работете и практикувайте дейности в края на деня и не насочвайте подготовката за туристическите момичета за превенция на здравето и здравния туризъм в два региона и един за двама души, така че следвайте и дайте приоритет на офертата на рути. Проектът е от Ima за цялото развитие на туристическия капацитет в два региона за безпрецедентно здраве и сътрудничество на млади хора и хора от семейството. Досега с проекта на дейност, фитнес зоната е отворена и игрището за мини голф се намира в Крива паланка, а в Благоевград има здравно-туристически център за вградените, безплатни здравни услуги за младите хора.

Източници:

Пресконференция по проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция“

Пресконференция по проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция“

12 август 2020 година. Пресконференция по проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция“ се проведе в Благоевград.

На събитието Димитър Маникатов, управител на Фондация „Профилактика за здраве“ – водещ партньор по проекта, даде разяснения и отговори на въпроси на присъстващите.

Сериозен интерес проявяват собственици на туристически обекти, на здравни и спа центрове и на хора, свързани с услугите, касаещи нашето здраве.

Фондация „Профилактика за здраве“, заедно с македонския си партньор „Център за развитие на Североизточен планов регион“, Куманово, участва в проект за насърчаване на здравния туризъм и здравната превенция чрез използване на уелнес и спа услуги, продукти и обекти, които могат да помогнат на хора с физически и двигателни проблеми, както и хора със специални потребности.

Основна дейност на проекта е изграждането на игрище за деца и деца с увреждания в община Крива Паланка, което ще включва игрище за миниголф и площадка за фитнес на открито, чрез които да се помага на хората с проблеми, посочени по-горе.

All participants received Set of materials (agenda, invitation and presentation handouts), as well as a T-shirt and other promotional materials.

Всички участници получиха комплект материали (дневен ред, покана и презентация, както и тениска и други промоционални материали.

Предвид Covid-19 всички участници бяха с предпазни маски и на разстояние един от друг на повече от метър и половина.

Проектът е предназначен към здравния маркетинг, уелнес и спортен туризъм в региона и сред младежите в градовете Благоевград и Крива Паланка. Предстои изграждането на с медицинско оборудване, което ще се използва за здравни и туристически цели за деца от училищата от двете страни на границата. Очакват се обучения и прегледи за подобряване на здравето на младите и в същото време насърчаване на туризма сред младото население от трансграничния регион.

Тази публикация е направена с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Интеррег-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония.

This web site has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-North Macedonia Programme Expenditure is under project “Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention” Ref. No. CB006.2.23.116

Приобщаваща фитнес зона на кея на Крива река

Създадена е първата приобщаваща фитнес зона на открито, на десния бряг на Крива река, в непосредствена близост до пистата за колоездене. Десетки устройства за упражнения на открито са монтирани на адаптирана, гумирана повърхност, а дейността се реализира с проекта „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като превенция на здравето“.

Крива Паланка получи нов градски приобщаващ кът за отдих и спорт за младите поколения. Социализацията на различни целеви групи, създаването на жизнени навици и правилното израстване и развитие са наша отговорност. В допълнение към тази фитнес зона, по течението на Крива река се инсталира и друг кът за отдих, където се изгражда игрище за мини голф, което ще обогати съдържанието за спорт и отдих на младежите от общината и всички посетители и туристи, каза кметът на Крива Паланка Борянцо Мичевски.

Проектът „Младежи от България и Македония заедно за туризъм като превенция на здравето“ се изпълнява от Центъра за развитие на Североизточния планински регион (СИПР) и Фондация „Профилактика за здраве“ от Република България, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП между двете страни.

В допълнение към инфраструктурните дейности, проектът предвижда провеждането на спортни игри и състезания за младежи от Благоевград и Крива паланка, които се предвижда да бъдат установени като практика сред младите хора в пограничния регион.

Целта на проекта е да насърчи сътрудничеството между регионалните участници в областта на устойчивия туризъм, промоцията на здравето и създаването на център за здравни и туристически мрежи на деца и младежи и хора с увреждания.

Източник: https://iportal.mk/lokalno/postavena-inkluzivna-fitnes-zona-na-kejot-na-kriva-reka-postavena-inkluzivna-fitnes-zona-na-kejot-na-kriva-reka/

Начална пресконференция в Крива Паланка

Днес, 28.05.2020 г. В гр. Крива Паланка, Република Северна Македония, бе проведена пресконференция по проекта “Младите хора от България и Македония за туризъм като здравна превенция”.

В пресконференцията взеха участие г-н Младен Протич, ръководител на Центъра за развитие на Трети Североизточен планов регион, и г-н Борянчо Мицевски, кмет на Община Крива Паланка, на чиято територия се изпълнява основната дейност по изграждане на игрище за миниголф и стрийт фитнес. 

Отбелязани бяха основните цели на проекта, напредъкът на дейностите и очакваните резултати. 

На пресконференцията присъстваха заинтересовани страни, представители на местните власти и медии от региона.

СТАРТИРА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА „МЛАДИ ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ЗАЕДНО ЗА ТУРИЗМА КАТО ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО“

Центърът за развитие на Североизточния планински регион (SIPR) и Фондацията за превенция на здравето от Република България, на 16 март 2020 г. започна с реализацията на проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като превенция на здравето „, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИПЕГ на ИПП между Република България и РС Македония.

Повече по темата

Представяне на доклад от проведено проучване на съвместните туристически ресурси в трансграничния регион

Днес в офиса на Фондация “Профилактика за здраве”, водещ партньор по проект „Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“ с референтен номер CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония, бе представен Съвместен доклад от Проучване и анализ на туристическите обекти и ресурси в Област Благоевград (България) и Североизточен Планов Регион (Северна Македония) относно възможностите за развитие на туризъм, подходящ за млади хора от двете държави, включително здравен, уелнес и спортен туризъм.

На представянето присъстваха Димитър Маникатов, управител на Фондацията и ръководител на проекта, Стефан Савов – Председател на УС на Сдружение “Регионално движение “Екоюгозапад” – изпълнител на проучването, както и младежи от Благоевград и региона, които са и основна целева група по проекта. 

При представянето бяха отличени редица привлекателни туристически ресурси в различна степен на развитие и възможности за туризъм, но с безспорни качества по отношение на здравната профилактика, балнеолечение, спа и уелнес, както и за практикуване на различни видове спорт. Участниците бяха заинтригувани от предоставената информация и изразиха интерес към включване в следващи дейности по проекта.

Обява за експертни услуги

„Предоставяне на експертни услуги за анализ на туристическите ресурси и подготовка на съвместен доклад“

Фондация „Профилактика за здраве“ организира текущ прием на оферти в рамките на процедура за сключване на договор за „Предоставяне на експертни услуги за анализ на туристическите ресурси и подготовка на съвместен доклад“. Процедурата се организира в рамките на проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризма като здравна профилактика“ с реф.№CB006.2.23.116, който се изпълнява по Втората  покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (версия 2019 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения на Програмата (версия 1 / Юли 2019).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Димитър Маникатов

Телефон: 0886799304

Email: profilaktikazazdrave@gmail.com

Крайният срок за заявяване на интерес и подаване на документи за участие е 20.12.2019 година, 17.00 часа местно време.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.