Обуките за деца и млади започнуваат во Центарот на мрежата за здравје и туризам


Новоотворениот Центар на мрежата за здравје и туризам во прекуграничниот регион помеѓу областа Благоевград и Третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија започнува тридневни обуки за деца и млади на теми поврзани со здравјето, превенцијата и улогата на туризмот како фактор за младите луѓе во прекуграничниот регион.

За оваа цел, ангажиран е здравствен експерт за спроведување на обуките. Бидејќи деца од Република Северна Македонија исто така ќе учествуваат на обуката, ќе се користат алатки за виртуелна конференција, со оглед на ограничувањата за патување во странство и ограничувачките мерки наметнати од надлежните здравствени органи.

Обуките се очекува да придонесат за зголемување на интересот на младите за туризам, туристичките можности во прекуграничниот регион и можностите за подобрување на здравјето и спречување на разни болести и попречености.

Завршија натпреварите за мини голф и уличен фитнес за деца

Денес децата од областа Благоевград учествуваа на улични натпревари за фитнес организирани во Благоевград, во рамките на заедничките прекугранични натпревари за деца и деца со попреченост, организирани од Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград и Центарот за развој на третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија.

Бидејќи со цел да се зачува здравјето и безбедноста на децата-учесници и нивните роднини, натпреварите се одржуваат паралелно од двете страни на границата, децата од областа Благоевград се собраа на постојното улично игралиште за фитнес во паркот Арена во близина на реката Бистрица. и нивните македонски врсници се приклучија од местото во градот Крива Паланка, Република Северна Македонија, што исто така беше изградено во рамките на проектот. Постојано постои видео-конференциска врска меѓу нив во секое време.

Учесниците од обете страни покажаа голем ентузијазам и со задоволство учествуваа на натпреварите, потврдувајќи го нивниот интерес за понатамошно учество во вакви иницијативи. Партнерите на проектот поделија маици, капи и сувенири.

Продолжуваат натпреварите за миниголф и уличен фитнес за деца

Денес децата од областа Благоевград учествуваа на натпревари во миниголф организирани во селото Марикостиново, општина Петрич, во рамките на заедничките прекугранични натпревари за деца и деца со попреченост, организирани од Фондацијата “Профилакса за здравје” од Благоевград и Центарот за развој на Трет североисточен плански регион во Република Северна Македонија.

Бидејќи со цел да се зачува здравјето и безбедноста на децата учесници и нивните роднини, натпреварите се одржуваат паралелно од двете страни на границата, децата од областа Благоевград отидоа на единствениот терен за миниголф во регионот, и нивните македонски врсници се приклучија од игралиштето во Крива Паланка, Република Северна Македонија, кое исто така беше изградено во рамките на проектот. Постојано постоеше видео-конференциска врска меѓу нив во секое време.

Учесниците од обете страни покажаа голем ентузијазам и со задоволство учествуваа на натпреварите, потврдувајќи го нивниот интерес за понатамошно учество во вакви иницијативи.

Започнуваат тридневни натпревари во миниголф и стриjт фитнес за деца

Фондацијата “Профилакса за здравје” од Благоевград и Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион во Република Северна Македонија организираат заеднички прекугранични натпревари за деца и деца со попреченост во спортот на миниголф и стриjт фитнес.

Партнерите спроведуваат проект под наслов „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ со референтен број № CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија.

Поради ограничувањата во прекуграничното патување и со цел да се зачува здравјето и безбедноста на децата учесници на натпреварите и нивните роднини, беше одлучено натпреварите да се одржуваат паралелно од двете страни на границата, одржувајќи постојана видео конференција .

Планирано е да се специфицираат правилата и прописите на натпреварите на првиот ден, учесниците од двете страни на границата да се запознаат едни со други, а спортските експерти ангажирани од партнерите на проектот за да обезбедат вредни упатства за децата-натпреварувачи .

Во Крива Паланка се одржуваат работилници за млади на тема туризам како здравствена превенција

Крива Паланка, 23 септември 2020 () – Од денеска до 29 септември во пет последователни сесии работилници, младите од Крива Паланка ќе се обучуваат на тема „Туризам како здравствена превенција“. Петдневната обука што се реализира во спортската сала „Бранители 2001“ во Крива Паланка е дел од проектот „Младите од Бугарија и Северна Македонија заедно за туризам како здравствена превенција” што го имплементираат Североисточниот плански регион од земјава заедно со Фондацијата „Профилактика за здравје” од Благоевград, Република Бугарија, во рамки на ИНТЕРРЕГ – ИПА програмата на Европската унија за прекугранична соработка меѓу двете држави. – Во рамки на работилниците и младите од Крива Паланка во работилници по групи од под десетина деца на возраст од 7 до 19 години ќе се запознаат со важноста и поврзаноста на здравствената превенција и туризмот во нашиот Североисточен плански регион, како и во Благоевградската област, Р. Бугарија. По запознавање со целите на проектот се спроведува квиз со цел запознавање со апсорпцијата на информации од страна на присутните добиени за целите на проектот, по што ќе следи претставување на карактеристичните природни географски фактори на Североисточниот плански регион (СИПР), минерални извори и терапевтско дејство, а ќе бидат презентирани и природните географски фактори во Благоевградската област со минерални извори и нивно терапевтско дејство, изјави Младен Протиќ, раководител на СИПР. Младите во завршниот дел од работилниците ќе работат и практични активности, а ќе направат и подготовка на туристички рути заради превенција на здравјето и здравствен туризам за двата региони од двете држави, по што ќе следи и приоретизација на предложените рути. Проектот има за цел развој на туристичките капацитети во двата региони за унапредување на здравјето и соработката на младите и лицата со посебни потреби. Досега со проектните активности изградени се фитнес зона на отворено и мини-голф терен во кејот на Крива Река во Крива Паланка, а во Благоевград е воспоставен здравствен и туристички центар за вмрежување што ќе обезбеди бесплатни здравствени услуги за младите и лицата со посебни потреби од двете општини и регионот.
Опсервер: Во Крива Паланка се одржуваат работилници за млади на тема туризам како здравствена превенција | opserver.mk

Прес-конференција на проектот „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“

12 август 2020 година. Прес-конференција на проектот „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ реф. Бр. CB006.2.23.116 се одржа во Благоевград.
На настанот Димитар Маникатов, директор на Фондацијата „Здравствена профилакса“, Водечки партнер во проектот, даде објаснувања и одговараше на прашања на присутните.
Сопствениците на туристички места, здравствени и спа центри и луѓе поврзани со услуги поврзани со нашето здравје покажуваат сериозен интерес.
Фондацијата „Здравствена профилакса“ заедно со македонскиот партнер Центар за развој на северо-источен плански регион, Куманово учествува заедно во проект за промовирање на здравствен туризам и здравствена превенција преку употреба на Wellness & amp; Спа услуги и производи и страници што можат да помогнат во спречување на лица со физичка и моторна неактивност и лица со посебни потреби.
Една од главните активности на проектот е изградба на игралиште за деца и млади со попреченост во општина Крива Паланка, кое ќе вклучува мини терен за голф и спортско игралиште на отворено, што ќе им помогне на луѓето со проблеми споменати погоре.
Сите учесници добија комплет материјали (дневен ред, материјали за покани и презентации), како и маица и други промотивни материјали.
Со оглед на Ковид-19, сите учесници носеа заштитни маски и беа оддалечени повеќе од метар и половина.
Проектот е дизајниран за здравствен маркетинг, велнес и спортски туризам во регионот и меѓу младите во градовите Благоевград и Крива Паланка. Претстои изградба на медицинска опрема, која ќе се користи за здравствени и туристички цели за деца од училиштата од двете страни на границата. Обуките и прегледите се очекува да го подобрат здравјето на младите и истовремено да го промовираат туризмот кај младата популација од прекуграничниот регион.

Оваа публикација е направена со финансиска помош на Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија – Северна Македонија

Поставена инклузивна фитнес-зона на кејот на Крива Река Поставена инклузивна фитнес-зона на кејот на Крива Река

Поставена е првата инклузивна фитнес-зона на отворено, на десниот брег на Крива река, покрај ролерско-велосипедската патека. Десетина справи за вежбање на отворено се монтирани на адаптирана, гумирана подлога, а активноста се реалзиира со проектот  „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како превенција за здравјето“.

– Крива Паланка доби ново урбано инклузивно катче за рекреирање и спортување на младите генерации. Социјализацијата на различните целни групи, создавањето на животни навики и правилниот раст и развој се наша обврска. Покрај оваа фитнес –зона, долж течението на Крива Река се монтира уште едно рекреативно катче, каде се гради мини-голф терен, со што ќе бидат збогатени содржините за спорт и рекреација и на младите од општината и на сите посетители и туристи, изјави градоначалникот на Крива Паланка, Борјанчо Мицевски.

Проектот „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како превенција за здравјето“  го имплементираат Центарот за развој на североисточениот планински регион (СИПР) и Фондацијата за здравствена превенција од Република Бугарија, во рамки на ИНТЕРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу двете земји.

Покрај инфраструктурни активности, со проектот се предвидени и одржување спортски игри и натпреварувања за младите од Благоевград и Крива Паланка, кои се планира да се востановат како пракса помеѓу младите од пограничниот регион.

Целта на проектот е да се промовира соработка помеѓу регионалните чинители во областа на одржливиот туризам, промоција на здравјето и создавање центар за здравствено и туристичко мрежно поврзување на деца и млади и лица со попреченост.

Source: https://iportal.mk/lokalno/postavena-inkluzivna-fitnes-zona-na-kejot-na-kriva-reka-postavena-inkluzivna-fitnes-zona-na-kejot-na-kriva-reka/

Почетна прес-конференција во Крива Паланка

Денес, на 28.05.2020 година, во градот Крива Паланка, Република Северна Македонија, се одржа прес-конференција на проектот „Младите од Бугарија и Македонија за туризам како здравствена превенција“.
На прес-конференцијата присуствуваа г-дин Младен Протиќ, раководител на Центарот за развој на третиот североисточен плански регион и г-дин Борјанчо Мицевски, градоначалник на општина Крива Паланка, на чија територија е главна активност за изградба на терен за миниголф и фитнес на отворено.
Беа забележани главните цели на проектот, напредокот на активностите и очекуваните резултати.
На прес-конференцијата присуствуваа засегнати страни, претставници на локалните власти и медиумите од регионот.

ЗАПОЧНА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ „МЛАДИТЕ ОД БУГАРИЈА И МАКЕДОНИЈА ЗАЕДНО ЗА ТУРИЗАМ КАКО ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗДРАВЈЕТО“

Центарот за развој на североисточениот планински регион (СИПР) и Фондацијата за здравствена превенција од Р.Бугарија, на 16. 03. 2020 година  започна со реализација  проектот   „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како  превенција за здравјето“, а во рамки на ИНТЕРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија и РС Македонија.

Дел од активностите од овој регионален проект се одвиваат и во општина Крива Паланка и тоа во две фази.

Прват фаза предвидува градежни работи, односно изградба на мини голф игралиште спроти градскиот парк, како и модерна фитнес зона која е лоцирана во самиот кеј на Крива Река. Дел од реквизитите и спортските инсталации ќе бидат адаптирани за лица со попреченост.

Втората фаза од проектот предвидува ораганизирање на детски и други видови на спортски игри и натпревари, како годишна практика за децата од овој прекуграничен  регион.

Целта на овој проект е да се ​​промовира соработка помеѓу регионалните актери во областа на одржливиот туризам, промоција на здравјето, како и создавање на центар за здравствено и туристичко мрежно поврзување за деца и млади и деца со посебни потреби.

Извори на вести:

Презентација на извештај од студија за заеднички туристички ресурси во прекуграничниот регион


Денес во канцеларијата на Фондацијата „Профилакса за здравје“, водечки партнер во проектот „Млади од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ со референтен број CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија -Северна Македонија, беше презентиран Заеднички извештај за истражување и анализа на туристички места и ресурси во областа Благоевград (Бугарија) и Североисточниот плански регион (Северна Македонија) за можностите за развој на туризмот погодни за млади од двете земји, вклучително и здравје, спортски туризам.

На презентацијата присуствуваа Димитар Маникатов, менаџер на Фондацијата и раководител на проектот, Стефан Савов – претседател на Управниот одбор на регионалното движење „Екоjугозапад“ – извршител на студијата и млади од Благоевград и регионот, кои се главната цел група на проектот.

На презентацијата беа доделени голем број атрактивни туристички ресурси во различен степен на развој и можности за туризам, но со неоспорни квалитети во однос на здравствена превенција, бањско лекување, бања и велнес, како и за практикување разни спортови. Учесниците беа заинтригирани од обезбедените информации и изразија интерес да бидат вклучени во понатамошните активности на проектот.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.