Днес, 11 ноември 2020 г. се проведе кръгла маса с участници от Област Благоевград и Трети Североизточен планов регион на Република Северна Македония по теми, свързани със значението и даденостите на двата региона за развитие на здравен туризъм, състоянието на инфраструктурата и материално-техническата база, перспективите пред туристическия сектор и възможностите да се експлоатира здравният туризъм като нишов пазар. 

Кръглата маса бе проведена чрез използване на инструменти за виртуална конферентна връзка, с оглед спазване на ограниченията върху конферентните събития и забраните за трансгранични пътувания с подобна цел. 

Участниците учредиха и Мрежа за здраве и туризъм, чийто център се намира в гр. Благоевград, на ул. “Антон Чехов” №18. Центърът ще се използва за здравни и туристически цели на деца от училища от двете страни на границата, за провеждане на обучения, прегледи за младежи, деца с деформации и деца с увреждания, както и за студенти от специалности, свързани с туризма, здравеопазването и здравната профилактика. 

Участниците в кръглата маса се обединиха около насърчаването на бъдещо партньорство и съвместни инициативи в областта на здравния, спа и уелнес и спортен туризъм в трансграничния регион между Област Благоевград в България и Североизточен планов регион в Република Северна Македония.

Видео:

0 Comments

  1. Pingback: Кръгла маса за здравен туризъм | EvroProekti.net – финансиране по европроекти, оперативни програми

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.