Новоотворениот Центар на мрежата за здравје и туризам во прекуграничниот регион помеѓу областа Благоевград и Третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија започнува тридневни обуки за деца и млади на теми поврзани со здравјето, превенцијата и улогата на туризмот како фактор за младите луѓе во прекуграничниот регион.

За оваа цел, ангажиран е здравствен експерт за спроведување на обуките. Бидејќи деца од Република Северна Македонија исто така ќе учествуваат на обуката, ќе се користат алатки за виртуелна конференција, со оглед на ограничувањата за патување во странство и ограничувачките мерки наметнати од надлежните здравствени органи.

Обуките се очекува да придонесат за зголемување на интересот на младите за туризам, туристичките можности во прекуграничниот регион и можностите за подобрување на здравјето и спречување на разни болести и попречености.

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.