„Предоставяне на експертни услуги за анализ на туристическите ресурси и подготовка на съвместен доклад“

Фондация „Профилактика за здраве“ организира текущ прием на оферти в рамките на процедура за сключване на договор за „Предоставяне на експертни услуги за анализ на туристическите ресурси и подготовка на съвместен доклад“. Процедурата се организира в рамките на проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризма като здравна профилактика“ с реф.№CB006.2.23.116, който се изпълнява по Втората  покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (версия 2019 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения на Програмата (версия 1 / Юли 2019).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Димитър Маникатов

Телефон: 0886799304

Email: profilaktikazazdrave@gmail.com

Крайният срок за заявяване на интерес и подаване на документи за участие е 20.12.2019 година, 17.00 часа местно време.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.