В рамките на Пътеводителя обединяваме основни постигнати резултати по проекта – Проучване и анализ на туристическите обекти и ресурси в Област Благоевград (България) и Североизточен планов регион (Северна Македония), резултатите от проведения петдневен уъркшоп по проекта и разработения от Младежката инициатива с помощта на външен експерт туристически продукт.

Пътеводителят за здраве и туризъм следва основната цел на проекта – да насърчи развитието на здравния, уелнес и спортен туризъм в трансграничния регион между Област Благоевград и Североизточния планов регион в Северна Македония, като изтъкне подходящите възможности и туристически забележителности по видове туризъм – здравен, уелнес и спортен. Също така, в настоящия Пътеводител е включено и подробно описание на туристическия продукт, създаден от Младежката инициатива, във вид на туристически маршрут с подробности за различните интересни обекти. Важно е да подчертаем, че в този туристически продукт са отбелязани и различни културни забележителности, с които трансграничния регион е наситен и чието местонахождение често съвпада или е в близост до различни находища на минерални води и други. Документът е разработен в изпълнение на проект „Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“ („Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention“) с референтен номер CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е uchastnici2.jpg

Пътеводителят може да бъде открит тук или в секция „Доклади и ръководства

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.