Днес в офиса на Фондация “Профилактика за здраве”, водещ партньор по проект „Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“ с референтен номер CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония, бе представен Съвместен доклад от Проучване и анализ на туристическите обекти и ресурси в Област Благоевград (България) и Североизточен Планов Регион (Северна Македония) относно възможностите за развитие на туризъм, подходящ за млади хора от двете държави, включително здравен, уелнес и спортен туризъм.

На представянето присъстваха Димитър Маникатов, управител на Фондацията и ръководител на проекта, Стефан Савов – Председател на УС на Сдружение “Регионално движение “Екоюгозапад” – изпълнител на проучването, както и младежи от Благоевград и региона, които са и основна целева група по проекта. 

При представянето бяха отличени редица привлекателни туристически ресурси в различна степен на развитие и възможности за туризъм, но с безспорни качества по отношение на здравната профилактика, балнеолечение, спа и уелнес, както и за практикуване на различни видове спорт. Участниците бяха заинтригувани от предоставената информация и изразиха интерес към включване в следващи дейности по проекта.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.