Денес во канцеларијата на Фондацијата „Профилакса за здравје“, водечки партнер во проектот „Млади од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ со референтен број CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија -Северна Македонија, беше презентиран Заеднички извештај за истражување и анализа на туристички места и ресурси во областа Благоевград (Бугарија) и Североисточниот плански регион (Северна Македонија) за можностите за развој на туризмот погодни за млади од двете земји, вклучително и здравје, спортски туризам.

На презентацијата присуствуваа Димитар Маникатов, менаџер на Фондацијата и раководител на проектот, Стефан Савов – претседател на Управниот одбор на регионалното движење „Екоjугозапад“ – извршител на студијата и млади од Благоевград и регионот, кои се главната цел група на проектот.

На презентацијата беа доделени голем број атрактивни туристички ресурси во различен степен на развој и можности за туризам, но со неоспорни квалитети во однос на здравствена превенција, бањско лекување, бања и велнес, како и за практикување разни спортови. Учесниците беа заинтригирани од обезбедените информации и изразија интерес да бидат вклучени во понатамошните активности на проектот.

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.