Денес, на 12 ноември 2020 година, на младите од 7 до 19 години од Благоевград и Крива Паланка им беше презентиран туристичкиот производ што ги демонстрира потенцијалите за здравствен и спортски туризам во североисточниот регион на Република Северна Македонија и регионот Благоевград во Република Бугарија.

Туристичкиот производ е резултат на иницијативата на младите од двете страни на границата, кои учествуваа на петдневни работилници на теми како здравствен туризам, бањи и велнес, превенција од здравје и други. Овие настани се одржаа во рамките на проектот „Млади од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“. Овој производ е целосна понуда за здравствен и велнес туризам во двата региона. Млади од Бугарија и млади од Македонија имаа можност да учествуваат во презентацијата преку виртуелен конференциски повик, со цел да се усогласат со ограничувањата наметнати од надлежните здравствени органи за собири и забрани за прекугранично патување.

Проектот го спроведува Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград, Република Бугарија и Центарот за североисточен регионален развој за планирање на Република Македонија, во рамките на програмата INTERREG – IPA CBC на Европската унија за прекугранична соработка меѓу двете земји .

Една од целите на проектот е да се создадат услови за здравствена превенција и профилакса преку изградба на туристички капацитети во градот Крива Паланка и да се промовира соработката на младите и лицата со попреченост од двете страни на границата.

Како дел од проектот на кејот на Крива Река во Крива Паланка, изградени се отворена зона за фитнес и мини голф, а во Благоевград е формиран Центар за мрежа за здравство и туризам, кој ќе обезбедува бесплатни здравствени услуги за млади и лица со попреченост.и од општините, така и од регионот

Настанот беше објавен и во медиумите во Република Северна Македонија:

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.