Денес децата од областа Благоевград учествуваа на натпревари во миниголф организирани во селото Марикостиново, општина Петрич, во рамките на заедничките прекугранични натпревари за деца и деца со попреченост, организирани од Фондацијата “Профилакса за здравје” од Благоевград и Центарот за развој на Трет североисточен плански регион во Република Северна Македонија.

Бидејќи со цел да се зачува здравјето и безбедноста на децата учесници и нивните роднини, натпреварите се одржуваат паралелно од двете страни на границата, децата од областа Благоевград отидоа на единствениот терен за миниголф во регионот, и нивните македонски врсници се приклучија од игралиштето во Крива Паланка, Република Северна Македонија, кое исто така беше изградено во рамките на проектот. Постојано постоеше видео-конференциска врска меѓу нив во секое време.

Учесниците од обете страни покажаа голем ентузијазам и со задоволство учествуваа на натпреварите, потврдувајќи го нивниот интерес за понатамошно учество во вакви иницијативи.

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.