Стрийт фитнес или упражнения на открито със собствено тегло – какво трябва да знаем и как да постигнем по-бързи резултати?

СТРИЙТ ФИТНЕС УПРАЖНЕНИЯ И ЕФЕКТИ

Стрийт фитнесът е един чудесен вариант за развитие на силовите и акробатични способности на тялото.

Упражненията в стрийт фитнеса са със собствена тежест или казано иначе с тежестта на тялото ни.

Едни от най-често използваните упражнения при тренировки на открито са набиранията, лицевите опори и кофичките.

СТРИЙТ ФИТНЕС УПРАЖНЕНИЯ НА ЛОСТ /НАБИРАНИЯ/

Възможни варианти за набирания са: широк хват, като в този случай се ангажира гръбната мускулатура, предмишницата, която ни осигурява стабилен хват и бицепсът, който се явява спомагателен мускул за извършване на движението.

Набиране с тесен хват и тесен подхват: тук акцентът е върху предмишницата, брахиалис и бицепса. Като в зависимост от изпълнението може да се засегне и гърба.

Характерно за набиранията е, че пълното набиране завършва с изравняване на брадичката с лоста в крайно горно положение.

В случай, че силовите ни възможности не позволяват да се набираме, може да се ползва „помощ от приятел” като идеята е помощта да бъде единствено за повдигането, а в негативната част на движението – „спускането” да вложим цялото напрежение за контролирано и бавно спускане.

В случай, че не разполагаме с партньор, който да ни помага в набиранията, може да ползваме отскок и отново да се съсредоточим в негативната част на движението – спускането. Така след няколко тренировки мускулите ни ще се адаптират и сами ще започнем да се набираме. Същото важи при всички упражнения, изпълнявани със собствено тегло.

Друг вариант за набиране при стрийт фитнеса е, когато сме хванали лоста с широк хват и последователно дърпаме първо с една, после с другата ръка. Така движението става по-изолирано и дава нов тласък в силовото ни развитие.

Освен набиранията, при тренировката на лост могат да се изпълняват коремни възлизания за по-напредналите, като характерно за това упражнение е, че хватът е на ширината на раменете.

Лостът за набирания в стрийт фитнеса е един добър помощник за развитие и тренировка на коремната мускулатура. Тук просто се задържаме с хват на широчината на раменете към лоста и повдигаме или свиваме краката към тялото. Отново акцентираме към негативната част на движението или /пускането/.

СТРИЙТ ФИТНЕС УПРАЖНЕНИЯ НА УСПОРЕДКА

Успоредката е чудесен гимнастически уред, който за наша радост е приет като неизменна част от инвентара на стрийт фитнеса.

Упражненията, които могат да се изпълняват на успоредка са: кофички, помпички, лицеви опори, обратни лицеви опори за натоварване на трицепса, както и повдигане на долните крайници /прави или свити/ за натоварване на коремната мускулатура.

СТРИЙТ ФИТНЕС УПРАЖНЕНИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ С ЦЕЛ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИЛОВИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА МУСКУЛНА МАСА

В случай, че правим без проблем над 10 повторения, а искаме да увеличим силата си, може да добавим тежести към тялото си и с тях правим  упражненията.

акива варианти са жилетка с тежести, колан с вързана към него тежест, верига или пък някой да се хване за вас, както в моя случай. 

СТИЛОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ ПРИ STREET FITNESS

Динамични: пример са различните видове набирания или упражнения на успоредка за брой повторения.

Статични: упражнения за по-напреднали, в които силата и балансът на тялото са определящи за изпълнението им. Тук ще ви запозная с Тони Липошлиев, който ни демонстрира няколко стрийт фитнес упражнения на успоредка.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.