Пътеводител за здраве и туризъм

В рамките на Пътеводителя обединяваме основни постигнати резултати по проекта – Проучване и анализ на туристическите обекти и ресурси в Област Благоевград (България) и Североизточен планов регион (Северна Македония), резултатите от проведения петдневен уъркшоп по проекта и разработения от Младежката инициатива с помощта на външен експерт туристически продукт.

Пътеводителят за здраве и туризъм следва основната цел на проекта – да насърчи развитието на здравния, уелнес и спортен туризъм в трансграничния регион между Област Благоевград и Североизточния планов регион в Северна Македония, като изтъкне подходящите възможности и туристически забележителности по видове туризъм – здравен, уелнес и спортен. Също така, в настоящия Пътеводител е включено и подробно описание на туристическия продукт, създаден от Младежката инициатива, във вид на туристически маршрут с подробности за различните интересни обекти. Важно е да подчертаем, че в този туристически продукт са отбелязани и различни културни забележителности, с които трансграничния регион е наситен и чието местонахождение често съвпада или е в близост до различни находища на минерални води и други. Документът е разработен в изпълнение на проект „Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“ („Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention“) с референтен номер CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е uchastnici2.jpg

Пътеводителят може да бъде открит тук или в секция „Доклади и ръководства

Представен туристически продукт за здравен туризъм пред младежите от трансграничния регион

Днес, 12 ноември 2020 г. пред младежи на възраст от 7 до 19 години от Благоевград и Крива Паланка бе представен туристическия продукт, демонстриращ потенциалите за здравен и спортен туризъм на Североизточния регион на Република Северна Македония и Благоевградска област в Република България.

Туристическият продукт е резултат от инициативата на младежите от двете страни на границата, които взеха участие в петдневни уъркшопи на теми като здравен туризъм, спа и уелнес, здравна превенция и други. Тези събития бяха проведени в рамките на проект „Младежите от България и Македония заедно за туризма като здравна превенция”. Този продукт представлява цялостно предложение за здравен и уелнес туризъм и в двата региона. Младежите от България и младежите от Македония имаха възможност да вземат участие в представянето посредством виртуална конферентна връзка, с оглед спазване на ограниченията, наложени от компетентните здравни власти спрямо събранията на хора и забраните за трансгранични пътувания.

Проектът се изпълнява от Фондация Профилактика за здраве“ от Благоевград, Република България и Центъра за развитие на Североизточния регион за планиране на РС Македония, в рамките на програмата INTERREG – IPA ТГС на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество между двете страни.

Една от целите на проекта е създаване на условия за здравна превенция и профилактика чрез изграждане на туристически съоръжения в гр. Крива Паланка и насърчаване на сътрудничеството на младите хора и хората с увреждания от двете страни на границата.

Като част от проекта на кея на Крива река в Крива паланка са изградени фитнес зона на открито и игрище за мини голф, а в Благоевград е създаден Център на Мрежа за здраве и туризъм, който ще предоставя безплатни здравни услуги за младите хора и хора с увреждания както от общините, така и от региона

Събитието бе отразено и в медиите в Република Северна Македония:

Отразяване в медиите в Северна Македония
The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.