Заключителна пресконференция в Благоевград

Днес, 16 ноември 2020 г. в гр. Благоевград, Република България, бе проведена заключителна пресконференция по проекта “Младите хора от България и Македония за туризъм като здравна превенция”.

В пресконференцията взеха участие, Димитър Маникатов, управител на Фондация “Профилактика за здраве”, водещ партньор на проекта, представители на туристическия бизнес и неправителствения сектор, както и академичните среди. 

Отбелязани бяха основните цели на проекта, изпълнението на дейностите и постигнатите резултати. Обърнато бе внимание на положителните отзиви от страна на участниците в дейностите по проекта и разбирането им за необходимостта от бъдещи съвместни инициативи за промотиране на туризма в трансграничния регион и адаптирането му към предизвикателствата, поставени от кризата със световната пандемия от COVID-19.

Чрез видеоконферентна връзка се включи и г-н Младен Протич, ръководител на Центъра за развитие на Трети Североизточен планов регион. Той благодари за оказаното съдействие при изпълнение на проекта, добрите партньорски взаимоотношения

На пресконференцията присъстваха заинтересовани страни, представители на местните власти и медии от региона.

Пътеводител за здраве и туризъм

В рамките на Пътеводителя обединяваме основни постигнати резултати по проекта – Проучване и анализ на туристическите обекти и ресурси в Област Благоевград (България) и Североизточен планов регион (Северна Македония), резултатите от проведения петдневен уъркшоп по проекта и разработения от Младежката инициатива с помощта на външен експерт туристически продукт.

Пътеводителят за здраве и туризъм следва основната цел на проекта – да насърчи развитието на здравния, уелнес и спортен туризъм в трансграничния регион между Област Благоевград и Североизточния планов регион в Северна Македония, като изтъкне подходящите възможности и туристически забележителности по видове туризъм – здравен, уелнес и спортен. Също така, в настоящия Пътеводител е включено и подробно описание на туристическия продукт, създаден от Младежката инициатива, във вид на туристически маршрут с подробности за различните интересни обекти. Важно е да подчертаем, че в този туристически продукт са отбелязани и различни културни забележителности, с които трансграничния регион е наситен и чието местонахождение често съвпада или е в близост до различни находища на минерални води и други. Документът е разработен в изпълнение на проект „Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“ („Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention“) с референтен номер CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е uchastnici2.jpg

Пътеводителят може да бъде открит тук или в секция „Доклади и ръководства

Представен туристически продукт за здравен туризъм пред младежите от трансграничния регион

Днес, 12 ноември 2020 г. пред младежи на възраст от 7 до 19 години от Благоевград и Крива Паланка бе представен туристическия продукт, демонстриращ потенциалите за здравен и спортен туризъм на Североизточния регион на Република Северна Македония и Благоевградска област в Република България.

Туристическият продукт е резултат от инициативата на младежите от двете страни на границата, които взеха участие в петдневни уъркшопи на теми като здравен туризъм, спа и уелнес, здравна превенция и други. Тези събития бяха проведени в рамките на проект „Младежите от България и Македония заедно за туризма като здравна превенция”. Този продукт представлява цялостно предложение за здравен и уелнес туризъм и в двата региона. Младежите от България и младежите от Македония имаха възможност да вземат участие в представянето посредством виртуална конферентна връзка, с оглед спазване на ограниченията, наложени от компетентните здравни власти спрямо събранията на хора и забраните за трансгранични пътувания.

Проектът се изпълнява от Фондация Профилактика за здраве“ от Благоевград, Република България и Центъра за развитие на Североизточния регион за планиране на РС Македония, в рамките на програмата INTERREG – IPA ТГС на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество между двете страни.

Една от целите на проекта е създаване на условия за здравна превенция и профилактика чрез изграждане на туристически съоръжения в гр. Крива Паланка и насърчаване на сътрудничеството на младите хора и хората с увреждания от двете страни на границата.

Като част от проекта на кея на Крива река в Крива паланка са изградени фитнес зона на открито и игрище за мини голф, а в Благоевград е създаден Център на Мрежа за здраве и туризъм, който ще предоставя безплатни здравни услуги за младите хора и хора с увреждания както от общините, така и от региона

Събитието бе отразено и в медиите в Република Северна Македония:

Отразяване в медиите в Северна Македония

Кръгла маса за здравен туризъм

Днес, 11 ноември 2020 г. се проведе кръгла маса с участници от Област Благоевград и Трети Североизточен планов регион на Република Северна Македония по теми, свързани със значението и даденостите на двата региона за развитие на здравен туризъм, състоянието на инфраструктурата и материално-техническата база, перспективите пред туристическия сектор и възможностите да се експлоатира здравният туризъм като нишов пазар. 

Кръглата маса бе проведена чрез използване на инструменти за виртуална конферентна връзка, с оглед спазване на ограниченията върху конферентните събития и забраните за трансгранични пътувания с подобна цел. 

Участниците учредиха и Мрежа за здраве и туризъм, чийто център се намира в гр. Благоевград, на ул. “Антон Чехов” №18. Центърът ще се използва за здравни и туристически цели на деца от училища от двете страни на границата, за провеждане на обучения, прегледи за младежи, деца с деформации и деца с увреждания, както и за студенти от специалности, свързани с туризма, здравеопазването и здравната профилактика. 

Участниците в кръглата маса се обединиха около насърчаването на бъдещо партньорство и съвместни инициативи в областта на здравния, спа и уелнес и спортен туризъм в трансграничния регион между Област Благоевград в България и Североизточен планов регион в Република Северна Македония.

Видео:

Заключителна пресконференция в Крива Паланка

Днес, 11 ноември 2020 г. В гр. Крива Паланка, Република Северна Македония, бе проведена заключителна пресконференция по проекта “Младите хора от България и Македония за туризъм като здравна превенция”.

В пресконференцията взеха участие г-н Младен Протич, ръководител на Центъра за развитие на Трети Североизточен планов регион, и г-н Борянчо Мицевски, кмет на Община Крива Паланка, на чиято територия бе изпълнена основната дейност по изграждане на игрище за миниголф и стрийт фитнес. 

Отбелязани бяха основните цели на проекта, изпълнението на дейностите и постигнатите резултати. Обърнато бе внимание на положителните отзиви от страна на населението за изградените спортни съоръжения и мястото им в цялостния обем от инвестиции за здравословен начин на живот.

Чрез видеоконферентна връзка се включи и Димитър Маникатов, управител на Фондация “Профилактика за здраве”, водещ партньор на проекта. Той благодари за оказаното съдействие при изпълнение на проекта, добрите партньорски взаимоотношения

На пресконференцията присъстваха заинтересовани страни, представители на местните власти и медии от региона.

Започва петдневен уъркшоп „Туризъм като здравна превенция“ за деца и младежи

От 3 до 7 ноември се очаква да продължи петдневния уъркшоп, организиран от Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония. Инициативата е част от проект с наименование “Младежите от България и Македония заедно за туризъм като здравна профилактика“ с референтен номер № CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония.

В уъркшопа ще вземат участие деца на възраст от 7 до 19 години, които ще се запознаят с важни подробности за туризма, здравната превенция и възможностите, предоставяни от богатите и разнообразни ресурси, които трансграничният регион предлага в областта на спа и уелнес. 

След запознаване с целите на проекта се предвижда викторина, целяща запознаване на присъстващите с характеристиките на природните и географски фактори на Североизточния планов регион (СИПР) и Област Благоевград. 

В края на уъркшопа се предвижда и практическа част, свързана с разработване и подготовка на туристически маршрути, насочени към превенция на здравето, развитие на здравния, спа и уелнес и спортен туризъм за целевите региони на двете държави.

Проектът има за цел развитие на туристическите капацитети в двата региона за превенция на здравето и сътрудничеството на младежи от двете страни на границата. Досега с проектни дейности се изгражда фитнес зона на открито и мини голф терен в кейот на Крива Река в Крива Паланка, а в Благоевград е учреден Център на Мрежа за здраве и туризъм, което ще предостави безплатни здравни услуги за младежи и лица, които могат да посетят общините в региона.

Приключиха обученията на деца и младежи в Центъра на Мрежата за здраве и туризъм

На 31 октомври 2020 г. приключи серията тридневни обучения за деца и младежи по теми, свързани със здравето, профилактиката и ролята на туризма като фактор за сближаване на младите хора в трансграничния регион. 

Обученията се проведоха в новооткрития Център на Мрежата за здраве и туризъм в трансграничния регион между Област Благоевград и Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония. В обученията взеха участие и деца от Република Северна Македония чрез инструменти за виртуална конферентна връзка, с оглед ограниченията в пътуванията зад граница и ограничителните мерки, наложени от компетентните здравни власти. 

Очаква се обученията да допринесат за повишаване интереса на младите хора към туризма, туристическите дадености в трансграничния регион и възможностите за подобряване на здравето и профилактика на различни заболявания и увреждания.

Участниците изразиха задоволството си от представената информация и напътствия и обещаха, че при първа възможност ще посетят множеството туристически обекти в региона.

Продължават състезанията по миниголф и стрийт фитнес за деца

Днес децата от Област Благоевград участваха в състезания по миниголф, организирани в с. Марикостиново, община Петрич, в рамките на съвместни трансгранични състезания за деца и деца с увреждания, организирани от Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония.

Тъй като с оглед запазване здравето и безопасността на децата-участници и техните близки състезанията се провеждат успоредно от двете страни на границата, то децата от Област Благоевград отидоха до единственото в региона игрище за миниголф, а техните македонски връстници се включиха от площадката в гр. Крива Паланка, Република Северна Македония, която също бе изградена по проекта. През цялото време между тях се поддържа постоянна видео конферентна връзка. 

Участниците и от двете страни показаха голям ентусиазъм и се включиха с удоволствие в надпреварите, като потвърдиха интереса си към по-нататъшно участие в подобни инициативи. 

Започват тридневни състезания по миниголф и стрийт фитнес за деца

Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония организират съвместни трансгранични състезания за деца и деца с увреждания по спортовете миниголф и стрийт фитнес.

Партньорите изпълняват проект с наименование “Младежите от България и Македония заедно за туризъм като здравна профилактика“ с референтен номер № CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония.

Поради ограниченията в трансграничните пътувания и с оглед запазване здравето и безопасността на децата-участници в състезанията и техните близки, бе взето решение състезанията да се проведат успоредно от двете страни на границата, като през цялото време между тях се поддържа постоянна видео конферентна връзка. 

Предвижда се в първия ден да бъдат уточнени правила и регламенти на състезанията, участниците от двете страни на границата да се запознаят едни с други, а спортните експерти, ангажирани от партньорите по проекта да предоставят ценни указания на децата-състезатели. 

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.