Заключителна пресконференция в Крива Паланка

Днес, 11 ноември 2020 г. В гр. Крива Паланка, Република Северна Македония, бе проведена заключителна пресконференция по проекта “Младите хора от България и Македония за туризъм като здравна превенция”.

В пресконференцията взеха участие г-н Младен Протич, ръководител на Центъра за развитие на Трети Североизточен планов регион, и г-н Борянчо Мицевски, кмет на Община Крива Паланка, на чиято територия бе изпълнена основната дейност по изграждане на игрище за миниголф и стрийт фитнес. 

Отбелязани бяха основните цели на проекта, изпълнението на дейностите и постигнатите резултати. Обърнато бе внимание на положителните отзиви от страна на населението за изградените спортни съоръжения и мястото им в цялостния обем от инвестиции за здравословен начин на живот.

Чрез видеоконферентна връзка се включи и Димитър Маникатов, управител на Фондация “Профилактика за здраве”, водещ партньор на проекта. Той благодари за оказаното съдействие при изпълнение на проекта, добрите партньорски взаимоотношения

На пресконференцията присъстваха заинтересовани страни, представители на местните власти и медии от региона.

Начална пресконференция в Крива Паланка

Днес, 28.05.2020 г. В гр. Крива Паланка, Република Северна Македония, бе проведена пресконференция по проекта “Младите хора от България и Македония за туризъм като здравна превенция”.

В пресконференцията взеха участие г-н Младен Протич, ръководител на Центъра за развитие на Трети Североизточен планов регион, и г-н Борянчо Мицевски, кмет на Община Крива Паланка, на чиято територия се изпълнява основната дейност по изграждане на игрище за миниголф и стрийт фитнес. 

Отбелязани бяха основните цели на проекта, напредъкът на дейностите и очакваните резултати. 

На пресконференцията присъстваха заинтересовани страни, представители на местните власти и медии от региона.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.