Завршна прес-конференција во Благоевград

Денес, 16 ноември 2020 година во Благоевград, Република Бугарија, се одржа завршна прес-конференција за проектот „Младите од Бугарија и Македонија за туризам како здравствена превенција“.

На прес-конференцијата присуствуваа Димитар Маникатов, менаџер на Фондацијата “Профилактика за здравје”, водечки партнер на проектот, претставници на туристичкиот бизнис и невладиниот сектор, како и академските институции.

Беа забележани главните цели на проектот, спроведувањето на активностите и постигнатите резултати. Се посвети внимание на позитивните повратни информации од учесниците во проектните активности и нивното разбирање за потребата од идни заеднички иницијативи за промовирање на туризмот во прекуграничниот регион и негово прилагодување кон предизвиците што ги носи кризата со глобалната пандемија на КОВИД 19

Г-дин Младен Протиќ, раководител на Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион, исто така се вклучи преку видео конференција. Тој се заблагодари за укажаната помош во спроведувањето на проектот, за доброто партнерство

На прес-конференцијата присуствуваа засегнати страни, претставници на локалните власти и медиумите од регионот.

Презентиран туристички производ за здравствен туризам на млади луѓе од прекуграничниот регион

Денес, на 12 ноември 2020 година, на младите од 7 до 19 години од Благоевград и Крива Паланка им беше презентиран туристичкиот производ што ги демонстрира потенцијалите за здравствен и спортски туризам во североисточниот регион на Република Северна Македонија и регионот Благоевград во Република Бугарија.

Туристичкиот производ е резултат на иницијативата на младите од двете страни на границата, кои учествуваа на петдневни работилници на теми како здравствен туризам, бањи и велнес, превенција од здравје и други. Овие настани се одржаа во рамките на проектот „Млади од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“. Овој производ е целосна понуда за здравствен и велнес туризам во двата региона. Млади од Бугарија и млади од Македонија имаа можност да учествуваат во презентацијата преку виртуелен конференциски повик, со цел да се усогласат со ограничувањата наметнати од надлежните здравствени органи за собири и забрани за прекугранично патување.

Проектот го спроведува Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград, Република Бугарија и Центарот за североисточен регионален развој за планирање на Република Македонија, во рамките на програмата INTERREG – IPA CBC на Европската унија за прекугранична соработка меѓу двете земји .

Една од целите на проектот е да се создадат услови за здравствена превенција и профилакса преку изградба на туристички капацитети во градот Крива Паланка и да се промовира соработката на младите и лицата со попреченост од двете страни на границата.

Како дел од проектот на кејот на Крива Река во Крива Паланка, изградени се отворена зона за фитнес и мини голф, а во Благоевград е формиран Центар за мрежа за здравство и туризам, кој ќе обезбедува бесплатни здравствени услуги за млади и лица со попреченост.и од општините, така и од регионот

Настанот беше објавен и во медиумите во Република Северна Македонија:

Завршна прес-конференција во Крива Паланка

Денес, 11 ноември 2020 година, во градот Крива Паланка, Република Северна Македонија, се одржа завршна прес-конференција за проектот „Младите од Бугарија и Македонија за туризам како здравствена превенција“.
На прес-конференцијата присуствуваа г-дин Младен Протиќ, раководител на Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион и г-дин Борјанчо Мицевски, градоначалник на општина Крива Паланка, на чија територија е главна активност за изградба на мини терен за голф и фитнес на отворено.
Беа забележани главните цели на проектот, спроведувањето на активностите и постигнатите резултати. Се посвети внимание на позитивните повратни информации од населението за изградените спортски објекти и нивното место во вкупниот обем на инвестиции за здрав начин на живот.
Димитар Маникатов, менаџер на Фондацијата “Профилактика за здравје”, водечки партнер на проектот, исто така се вклучи преку видео конференција. Тој се заблагодари за укажаната помош во спроведувањето на проектот, доброто партнерство и задоволството од постигнатите резултати.
На прес-конференцијата присуствуваа засегнати страни, претставници на локалните власти и медиумите од регионот.

Заврши петдневна работилница „Туризмот како здравствена превенција“ за деца и млади

Работилницата, организирана од Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград и Центарот за развој на третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија, се одржа помеѓу 3 и 7 ноември 2020 година. Иницијативата беше дел од проектот под наслов „Младите од Бугарија и Македонија заедно за здравствена превенција “со референтен број № CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија.

На работилницата учествуваа деца на возраст од 7 до 19 години, кои научија за важни детали за туризмот, превенција од здравството и можностите што ги даваат богатите и разновидни ресурси што прекуграничниот регион ги нуди во областа на бањата и велнесот. Во нивната работа тие беа водени и помогнати од експерт за развој на туристички производи со долгогодишно практично и академско искуство.

Меѓу одговорностите на експертот беше да се сумираат идеите и предлозите добиени од децата учесници на работилницата, со цел развој на сеопфатен туристички производ што ги опфаќа регионите од двете страни на границата. Овој туристички производ ќе придонесе за севкупен развој на туристичкиот капацитет за здравствена превенција, развој на здравствен, бањски и велнес и спортски туризам за целните региони на двете земји.

Готовиот туристички производ што произлегува од оваа иницијатива за млади ќе им биде презентиран на засегнатите страни (локалните и регионалните власти, деловниот и невладиниот сектор) во рамките на јавните настани што треба да се одржат од двете страни на границата.

Започнува петдневна работилница „Туризмот како здравствена превенција“ за деца и млади

Петдневната работилница, организирана од Фондација “Профилактика за здравје”, Благоевград и Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион во Република Северна Македонија, се очекува да продолжи од 3-ти до 7-ми ноември. Иницијативата е дел од проектот под наслов „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ со референтен број № CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија.

На работилницата ќе учествуваат деца на возраст од 7 до 19 години, кои ќе научат за важни детали за туризмот, здравствената превенција и можностите што ги даваат богатите и разновидни ресурси што прекуграничниот регион ги нуди во областа на бањата и велнесот.
Откако се запознаа со целите на проектот, планиран е квиз, насочен кон запознавање на присутните со карактеристиките на природните и географските фактори на Североисточниот плански регион (СИПР) и областа Благоевград.
На крајот од работилницата ќе има практичен дел поврзан со развојот и подготовката на туристичките правци насочени кон превенција на здравјето, развој на здравството, спа и велнес и спортски туризам за целните региони на двете земји.
Проектот има за цел да ги развие туристичките капацитети во двата региона за здравствена превенција и соработка на младите од двете страни на границата. Досега, со проектните активности се гради надворешен фитнес простор и мини терен за голф во кејот на Крива Река во Крива Паланка, а во Благоевград е формиран Центар за здравствена и туристичка мрежа, кој ќе обезбедува бесплатни здравствени услуги за млади и луѓе посета на општините во регионот.

Завршија обуките за деца и млади во Центарот на мрежата за здравство и туризам

На 31 октомври 2020 година заврши серијата тридневни обуки за деца и млади на теми поврзани со здравјето, превенцијата и улогата на туризмот како фактор за конвергенција на младите во прекуграничниот регион.

Обуките се одржаа во новоотворениот Центар на мрежа за здравство и туризам во прекуграничниот регион помеѓу областа Благоевград и Третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија. Децата од Република Северна Македонија исто така учествуваа на обуката преку алатки за виртуелна конференција, со оглед на ограничувањата за патување во странство и ограничувачките мерки наметнати од надлежните здравствени органи.

Обуките се очекува да придонесат за зголемување на интересот на младите за туризам, туристичките можности во прекуграничниот регион и можностите за подобрување на здравјето и спречување на разни болести и попречености.

Учесниците изразија задоволство од презентираните информации и упатства и ветија дека ќе ги посетат многу туристички места во регионот што е можно побрзо.

Почетна прес-конференција во Крива Паланка

Денес, на 28.05.2020 година, во градот Крива Паланка, Република Северна Македонија, се одржа прес-конференција на проектот „Младите од Бугарија и Македонија за туризам како здравствена превенција“.
На прес-конференцијата присуствуваа г-дин Младен Протиќ, раководител на Центарот за развој на третиот североисточен плански регион и г-дин Борјанчо Мицевски, градоначалник на општина Крива Паланка, на чија територија е главна активност за изградба на терен за миниголф и фитнес на отворено.
Беа забележани главните цели на проектот, напредокот на активностите и очекуваните резултати.
На прес-конференцијата присуствуваа засегнати страни, претставници на локалните власти и медиумите од регионот.

Презентација на извештај од студија за заеднички туристички ресурси во прекуграничниот регион


Денес во канцеларијата на Фондацијата „Профилакса за здравје“, водечки партнер во проектот „Млади од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ со референтен број CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија -Северна Македонија, беше презентиран Заеднички извештај за истражување и анализа на туристички места и ресурси во областа Благоевград (Бугарија) и Североисточниот плански регион (Северна Македонија) за можностите за развој на туризмот погодни за млади од двете земји, вклучително и здравје, спортски туризам.

На презентацијата присуствуваа Димитар Маникатов, менаџер на Фондацијата и раководител на проектот, Стефан Савов – претседател на Управниот одбор на регионалното движење „Екоjугозапад“ – извршител на студијата и млади од Благоевград и регионот, кои се главната цел група на проектот.

На презентацијата беа доделени голем број атрактивни туристички ресурси во различен степен на развој и можности за туризам, но со неоспорни квалитети во однос на здравствена превенција, бањско лекување, бања и велнес, како и за практикување разни спортови. Учесниците беа заинтригирани од обезбедените информации и изразија интерес да бидат вклучени во понатамошните активности на проектот.

Повик за стручни услуги

Обезбедување стручни услуги за анализа на туристички ресурси и изготвување на заеднички извештај

Фондацијата “Профилакса за здравје” организира тековно прифаќање на понуди во рамките на постапката за склучување договор за „Обезбедување стручни услуги за анализа на туристички ресурси и изготвување на заеднички извештај“. Постапката е организирана во рамките на проектот „Млади луѓе од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ со рефрентен броj CB006.2.23.116, што се спроведува во рамките на Вториот повик за предлог-проекти на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Република Северна Македонија, кофинансиран од Инструментот за претпристапна помош (CCI 2014TC16I5CB006). Постапката се спроведува во согласност со одредбите на Практичниот водич за договорни постапки за надворешни активности на Европската унија (верзија 2019) и Водичот за имплементација на проектот според Вториот повик за предлози на Програмата (верзија 1 / јули 2019) .

Повеќе информации и документи за учество:

Лице за контакт: Димитар Маникатов

Телефон: 0886799304

Email: profilaktikazazdrave@gmail.com

Крајниот рок за изразување интерес и доставување документи за учество е 20.12.2019 година, 17.00 часот по локално време.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.