Петдневната работилница, организирана од Фондација “Профилактика за здравје”, Благоевград и Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион во Република Северна Македонија, се очекува да продолжи од 3-ти до 7-ми ноември. Иницијативата е дел од проектот под наслов „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ со референтен број № CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија.

На работилницата ќе учествуваат деца на возраст од 7 до 19 години, кои ќе научат за важни детали за туризмот, здравствената превенција и можностите што ги даваат богатите и разновидни ресурси што прекуграничниот регион ги нуди во областа на бањата и велнесот.
Откако се запознаа со целите на проектот, планиран е квиз, насочен кон запознавање на присутните со карактеристиките на природните и географските фактори на Североисточниот плански регион (СИПР) и областа Благоевград.
На крајот од работилницата ќе има практичен дел поврзан со развојот и подготовката на туристичките правци насочени кон превенција на здравјето, развој на здравството, спа и велнес и спортски туризам за целните региони на двете земји.
Проектот има за цел да ги развие туристичките капацитети во двата региона за здравствена превенција и соработка на младите од двете страни на границата. Досега, со проектните активности се гради надворешен фитнес простор и мини терен за голф во кејот на Крива Река во Крива Паланка, а во Благоевград е формиран Центар за здравствена и туристичка мрежа, кој ќе обезбедува бесплатни здравствени услуги за млади и луѓе посета на општините во регионот.

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.