Фондацијата “Профилакса за здравје” од Благоевград и Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион во Република Северна Македонија организираат заеднички прекугранични натпревари за деца и деца со попреченост во спортот на миниголф и стриjт фитнес.

Партнерите спроведуваат проект под наслов „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ со референтен број № CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија.

Поради ограничувањата во прекуграничното патување и со цел да се зачува здравјето и безбедноста на децата учесници на натпреварите и нивните роднини, беше одлучено натпреварите да се одржуваат паралелно од двете страни на границата, одржувајќи постојана видео конференција .

Планирано е да се специфицираат правилата и прописите на натпреварите на првиот ден, учесниците од двете страни на границата да се запознаат едни со други, а спортските експерти ангажирани од партнерите на проектот за да обезбедат вредни упатства за децата-натпреварувачи .

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.