В изпълнение на Дейност 1 “Проучвания и разработване” на проект “Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция” с референтен номер CB006.2.23.116 по Втората  покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ, Фондация “Профилактика за здраве” в качеството си на Водещ партньор сключи договор със Сдружение “Регионално движение “Екоюгозапад” за извършване на анализ на туристическите ресурси в Благоевградска област, свързани с балнеолечение, климатолечение и терапия, спа и уелнес, както и спортен туризъм. 

“Екоюгозапад” ще бъде натоварено също така да получи резултатите от проучванията в Североизточния регион на съседната Република Северна Македония и да изготви съвместен доклад. Докладът ще бъде представен пред широката общественост и публикуван в интернет, а за заинтересованите страни ще бъде отпечатан в 50 копия на хартиен носител.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.