Благоевград, 16.11.2020 г.

Завърши изпълнението на дейностите по проект „Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“

Фондация „Профилактика за здраве“ от Благоевград и Центърът за развитие на Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония успешно завършиха дейностите по проекта.

Проектът стартира с провеждането на проучване на наличните туристически ресурси в Област Благоевград и Североизточен планов регион в Република Северна Македония, които да дават възможност за развитие на здравен, уелнес и спортен туризъм.

В Благоевград бе създаден и оборудван Център за поддържане на Мрежа за здраве и туризъм, като в допълнение на това бе проведено тридневно обучение по темите за здравето и туризма. Организирана бе и кръгла маса с представители на заинтересовани страни от туристическия бранш, неправителствения сектор и широката общественост за запознаване с инициативата и осигуряване на подкрепа за Центъра.

В гр. Крива Паланка, Северна Македония, бе изградено игрище за миниголф и площадка за „стрийт фитнес“, и бяха организирани състезания за деца и младежи. В България състезанията бяха проведени успоредно на няколко локации в Област Благоевград.

Последната съществена дейност включваше 5-дневен уъркшоп с деца и младежи от целевата група под наставничеството на експерт по разработване на туристически продукт, като децата и младежите дадоха своя принос, идеи и виждания за трансграничен здравен туристически продукт.

С цел популяризиране на проекта и дейностите по него бе създаден уебсайт на проекта и страници в социалните мрежи, проведени бяха две пресконференции, отпечатани брошури, промоционални материали и други. Докладът от проучването на туристическите ресурси и трансграничният туристически продукт също бяха отпечатани и разпространени сред заинтересованите страни по проекта.

Въпреки възникналите трудности, породени от изострената епидемична обстановка с COVID-19 и ограниченията за пътувания и събрания, партньорите съумяха да проведат редица събития чрез използване на виртуални ИКТ инструменти за конферентна връзка.

Лице за контакти: Димитър Маникатов

e-mail: profilaktikazazdrave@gmail.com 

GSM: +359886 799304

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.