Благоевград, 16.11.2020 г.

Заврши спроведувањето на активностите во рамките на проектот „Млади од Бугарија и Македонија заедно за здравствена превенција“

Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград и Центарот за развој на третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија успешно ги завршија проектните активности.

Проектот започна со проучување на расположливите туристички ресурси во областа Благоевград и Североисточниот плански регион во Република Северна Македонија, што ќе обезбеди можност за развој на здравствен, велнес и спортски туризам.

Во Благоевград беше формиран и опремен Центар за одржување на мрежата за здравство и туризам, а покрај тоа, беше спроведена и тридневна обука за здравје и туризам. Беше организирана тркалезна маса со претставници на заинтересирани страни од туристичката индустрија, невладиниот сектор и пошироката јавност за да се запознаат со иницијативата и да обезбедат поддршка за Центарот.

Во градот Крива Паланка, северна Македонија, беа изградени мини терен за голф и простор за фитнес на улица, а беа организирани натпревари за деца и млади. Во Бугарија, натпреварите се одржуваа паралелно на повеќе локации во областа Благоевград.

Последната значајна активност вклучуваше 5-дневна работилница со деца и млади од целната група под менторство на експерт за развој на туристички производи, при што децата и младите придонесуваа за идеи и визии за прекуграничен производ за здравствен туризам.

Со цел да се промовира проектот и неговите активности, беа креирани веб-страница за проект и страници на социјалните медиуми, се одржаа две прес-конференции, беа отпечатени брошури, промотивни материјали и други. Извештајот од студијата за туристичките ресурси и прекуграничниот туристички производ исто така беше отпечатен и дистрибуиран до засегнатите страни на проектот.

И покрај тешкотиите предизвикани од влошената состојба на епидемија со COVID-19 и ограничувањата на патувањето и залихите, партнерите беа во можност да одржат голем број домаќини на виртуелни алатки за ИКТ конференција.

Лице за контакти: Димитър Маникатов

e-mail: profilaktikazazdrave@gmail.com 

GSM: +359886 799304

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.