Работилницата, организирана од Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград и Центарот за развој на третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија, се одржа помеѓу 3 и 7 ноември 2020 година. Иницијативата беше дел од проектот под наслов „Младите од Бугарија и Македонија заедно за здравствена превенција “со референтен број № CB006.2.23.116 во рамките на Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија-Северна Македонија.

На работилницата учествуваа деца на возраст од 7 до 19 години, кои научија за важни детали за туризмот, превенција од здравството и можностите што ги даваат богатите и разновидни ресурси што прекуграничниот регион ги нуди во областа на бањата и велнесот. Во нивната работа тие беа водени и помогнати од експерт за развој на туристички производи со долгогодишно практично и академско искуство.

Меѓу одговорностите на експертот беше да се сумираат идеите и предлозите добиени од децата учесници на работилницата, со цел развој на сеопфатен туристички производ што ги опфаќа регионите од двете страни на границата. Овој туристички производ ќе придонесе за севкупен развој на туристичкиот капацитет за здравствена превенција, развој на здравствен, бањски и велнес и спортски туризам за целните региони на двете земји.

Готовиот туристички производ што произлегува од оваа иницијатива за млади ќе им биде презентиран на засегнатите страни (локалните и регионалните власти, деловниот и невладиниот сектор) во рамките на јавните настани што треба да се одржат од двете страни на границата.

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.