Денес децата од областа Благоевград учествуваа на улични натпревари за фитнес организирани во Благоевград, во рамките на заедничките прекугранични натпревари за деца и деца со попреченост, организирани од Фондацијата за превенција на здравјето од Благоевград и Центарот за развој на третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија.

Бидејќи со цел да се зачува здравјето и безбедноста на децата-учесници и нивните роднини, натпреварите се одржуваат паралелно од двете страни на границата, децата од областа Благоевград се собраа на постојното улично игралиште за фитнес во паркот Арена во близина на реката Бистрица. и нивните македонски врсници се приклучија од местото во градот Крива Паланка, Република Северна Македонија, што исто така беше изградено во рамките на проектот. Постојано постои видео-конференциска врска меѓу нив во секое време.

Учесниците од обете страни покажаа голем ентузијазам и со задоволство учествуваа на натпреварите, потврдувајќи го нивниот интерес за понатамошно учество во вакви иницијативи. Партнерите на проектот поделија маици, капи и сувенири.

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.