На 31 октомври 2020 година заврши серијата тридневни обуки за деца и млади на теми поврзани со здравјето, превенцијата и улогата на туризмот како фактор за конвергенција на младите во прекуграничниот регион.

Обуките се одржаа во новоотворениот Центар на мрежа за здравство и туризам во прекуграничниот регион помеѓу областа Благоевград и Третиот североисточен плански регион во Република Северна Македонија. Децата од Република Северна Македонија исто така учествуваа на обуката преку алатки за виртуелна конференција, со оглед на ограничувањата за патување во странство и ограничувачките мерки наметнати од надлежните здравствени органи.

Обуките се очекува да придонесат за зголемување на интересот на младите за туризам, туристичките можности во прекуграничниот регион и можностите за подобрување на здравјето и спречување на разни болести и попречености.

Учесниците изразија задоволство од презентираните информации и упатства и ветија дека ќе ги посетат многу туристички места во регионот што е можно побрзо.

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.