Резултати

Промоционален филм „Туризъм за здравна превенция“

Възможности за туризъм и здраве в област Благоевград (БГ аудио)

Възможности за туризъм и здраве в област Куманово (БГ аудио)

Проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция“

Здраве на открито в Благоевград и Куманово

Заключителна пресконференция – интервю

This web site has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-North Macedonia Programme Expenditure is under project “Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention” Ref. No. CB006.2.23.116

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.