За проекта

Този проект е за маркетинг на здравен, уелнес и спортен туризъм в региона и в градовете Благоевград и Крива Паланка сред младежите. Този проект ще предостави на децата и децата с увреждания да използват различни инсталации за здравни, уелнес и спортни дейности. Това ще бъде постигнато чрез няколко дейности: проучване на съществуващите туристически обекти; създаване на мрежов център за здраве и туризъм; изграждане на открити голф и фитнес игрища и провеждане на детски състезания; подготовка на продукт за здравен туризъм, който ще се популяризира публично, както и резултатите от проекта. Популяризирането на проекта включва действия в рамките на проекта, които са планирани за повишаване на осведомеността за потенциала за младежки здравен туризъм в районите Крива Паланка и Благоевград и популяризиране на проекта и всички събития и продукти, включени в него. Проектът ще започне с две промоционални конференции, една в Благоевград и една в Крива Паланка, в която ще бъдат представени цели и очаквани резултати

This web site has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-North Macedonia Programme Expenditure is under project “Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention” Ref. No. CB006.2.23.116

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.